Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Buď si jistý tím, kým jsi
    „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“        Římanům 12:6Nejistí lidé často říkají ano, i když by ve skutečnosti chtěli říct ne. Ale lidé, jimž se podaří být sami sebou, nenechají ostatní, aby je ovládali. Vidí sami sebe tak, jak je vidí Bůh. Proto jsou vedeni Božím slovem místo strachem z odmítnutí. Můžeš […]
  • Ukonči ten konflikt teď!
    „Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.“        Přísloví 10:12Když setrváváš v rozhořčení, je to, jako by v tobě probíhala válka. Jsi v bitvě sám se sebou, stejně jako s ostatními. A čím více bojuješ, tím více ztrácíš půdu pod nohama. Argumentace ti jenom odčerpává energii a zanechává tě zraněnějším a naštvanějším. Jsi v bezvýchodné situaci. […]