Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Touha po domově
    „My … máme občanství v nebesích…“ Filipským 3:20Každý rok se opakuje stejná situace: tichomořští lososi, kteří prožili pět šest let v oceánu, dostanou náhle nutkání vrátit se na horní tok řeky, kde se narodili. Bojují s rybáři, medvědy, obrovskými přehradami vodních elektráren a probojovávají si cestu proti proudu, rozhodnutí dostat se domů. Vědci nevědí, jak to […]
  • Jak se modlit „správnými“ slovy
    „Vaše slovo ať je vždy laskavé…“ Koloským 4:6Modli se: „Pane, připojuji se k žalmistovi Davidovi a prosím: Dej, ať se ti líbí řeč mých úst (viz Žalm 19:15). Uvědomuji si, že slova, která říkám, mají obrovskou moc, a to jak v mém vlastním životě, tak v mých vztazích. Tvé Slovo říká: ‚V moci jazyka je život […]