Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Modli se a postav stráž
    „Nato jsme se modlili … a postavili … stráž…“ Nehemjáš 4:3, ČSPBoží svrchovanost nepopírá naši odpovědnost. Naopak, posiluje ji. Když důvěřujeme Bohu, přemýšlíme jasněji a reagujeme rozhodněji. Podobně jako Nehemjáš, který řekl: „Nato jsme se modlili ke svému Bohu a postavili jsme proti nim ve dne i v noci stráž na obranu před nimi“ (Nehemjáš 4:3, […]
  • Jsi sebestředný?
    „… v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe…“ Filipským 2:3Jestli jsi sebestředný, přečti si pár veršů z Písma, které ti pomohou být stále ve střehu a na kolenou! „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co […]