Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Obrozený duch v neobrozeném těle
    „Sám Bůh … nechť … zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny…“        1. Tesalonickým 5:23Kdybys byl prostě jen „duchovní bytostí“, byl by tvůj duchovní potenciál neomezený. Ty však musíš neustále bojovat se svou „duší“, kterou tvoří tvé emoce, vůle a intelekt. A navíc musíš zvládat potřeby a choutky svého fyzického těla. Modli se, […]
  • Chraň si vnímání Boží přítomnosti
    „Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?“ 2. Samuelova 6:9Nejuznávanějším symbolem Boží přítomnosti ve Starém zákoně byla schrána smlouvy. Kdekoliv byla schrána, tam byla Boží přítomnost. Izrael však dovolil, aby ji Pelištejci ukradli. Plyne z toho důležité ponaučení. Satanovým cílem je oloupit tě o vnímání Boží přítomnosti! Izrael o schránu přišel z jediného důvodu - […]