Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Význam kříže (2)
    „… ale my kážeme Krista ukřižovaného.“ 1. Korintským 1:23Pavel napsal: „Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost“ (1. Korintským 1:22-24). K záchraně neexistuje žádná židovská nebo […]
  • Význam kříže (1)
    „Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista…“        Galatským 6:14Je zajímavé, že v Bibli není napsáno, že by nás Ježíš žádal, abychom si pamatovali jeho narození nebo vzkříšení, i když víme, že bychom měli. Zato nám říká, abychom si připomínali jeho smrt. Když ustanovoval Večeři Páně, řekl: „To čiňte na mou […]