Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Požádej Boha, aby tě použil
    „... Lydie, obchodnice s purpurem … Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“    Skutky 16:14Lydie nebyla kazatelka. Byla to úspěšná obchodnice, kterou Pavel svou službou získal pro Krista. Díky tomu se její dům stal první církevní budovou jmenovanou v Bibli, kde se věřící scházeli. Zbav se představy, že pouze kazatelé mluví Božím jménem. Kazatelé […]
  • Tohle je Boží cesta pro vedoucí
    „Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy.“        2. Mojžíšova 18:23Proč trváme na tom, že všechno uděláme sami? Ze tří důvodů:1) Bojíme se, že by to druzí neudělali tak dobře jako my. Ale jak jinak se to mají naučit?2) Bojíme se, že by nás zastínili. Bible říká: „… v úctě […]