Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Přijímej Boží zaslíbení osobně pro sebe!
    „Přichází den strachu, já však doufám v tebe.“ Žalm 56:4Podkladem tvých nejhlubších obav jsou myšlenky, ať už vyjadřené veřejně, nebo držené v soukromí. V obou případech je musíš zajmout a nahradit jinými. Jestli to neuděláš, zajmou ony tebe a budou tě ovládat.Jednou z nejmocnějších zbraní, které ti Bůh dal k překonání strachu a obav, je schopnost […]
  • Tu pevnost můžeš zbořit!
    „Zbraně našeho boje … mají od Boha sílu bořit hradby.“ 2. Korintským 10:4Když je tentýž vzorec zla předáván z pokolení na pokolení, Bible to nazývá „pevností nepřítele“.David měl problém s chtíčem, což vyústilo v aféru se ženou jiného muže. Týž duch přešel na jeho syna Amnóna, a ten znásilnil svou sestru (viz 2. Samuelova 13). Když […]