Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Jak řešit problémy (3)
    „Nato jsem řekl: ‚Cožpak člověk jako já bude utíkat? … Nevstoupím!“         Nehemjáš 6:11, ČSPZa třetí se musíš k problému postavit čelem. Když Nehemjášovi vyhrožovali nepřátelé, někteří jeho přátelé mu řekli, aby se schoval v chrámu. On ale odpověděl: „Cožpak člověk jako já bude utíkat? … Nevstoupím!“ (Nehemjáš 6:11, ČSP). Poté šel a během dvou měsíců postavil […]
  • Jak řešit problémy (2)
    „Hospodin je síla má a štít můj…“ Žalm 28:7Za druhé musíš identifikovat skutečný problém. Někdy tě lékař může vyléčit, jindy ti předepíše léky, které ti umožní pohodlněji žít s tvým problémem. Nejdříve však musí provést diagnózu. Filozof Abraham Kaplan rozlišuje mezi problémy a nesnázemi: „Problém je něco, s čím jde něco udělat. Pokud se s něčím […]