Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Přestaň bít sám sebe
    „Všichni přece mnoho chybujeme.” Jakub 3:2Když zhřešíš, Boží Duch tě bude usvědčovat a přesvědčovat, že potřebuješ činit pokání a změnit způsob života. Ale dokud nedostaneš oslavené tělo v nebi, budeš se neustále potýkat s hříchem. Apoštol Jakub napsal: „Všichni přece mnoho chybujeme” (Jakub 3:2). Pád ale není to, co způsobuje tvou prohru. Prohrou je zůstat dole! […]
  • Buď pokorný!
    „Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší.“ Marek 9:34 Ježíš se svých učedníků zeptal: „O čem jste cestou uvažovali?“ (Marek 9:33). Oni se v té chvíli dohadovali, kdo z nich je největší, a proto neodpověděli. Ježíš jim řekl: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech“ (Marek 9:35). […]