Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Nedopřej místo ďáblu!
    „… nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27Bible říká: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:26-27). Slovo přeložené jako „místo“ v řečtině zní „topos“ a vzniklo z něho slovo topografie. Znamená území nebo pozemek. Hněv postupuje území ďáblu. Hořkost je pro něj pozváním, aby obsadil území ve tvém srdci. Když to uděláš, on […]
  • Všichni jsme v tomtéž týmu!
    „Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Lukáš 6:38Ježíš řekl: „Nevozte se po lidech, nechytejte se jejich selhání, nekritizujte jejich chyby … ten duch kritiky se k vám vrátí jako bumerang“ (Matouš 7:1-2, přel. z angl.).Zamysli se nad tím. Opravdu chceš prožít život tak, že budeš soudit a sám budeš souzen? Jeden křesťanský spisovatel to […]