Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Na čem stojí tvůj život?
    „Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,‘ když neděláte, co říkám?“ Lukáš 6:46, B21Ježíš vyprávěl příběh dvou mužů, kteří postavili dům. Moudrý svůj dům vybudoval na pevné skále; pošetilý na písku. Když oba domy zasáhla bouře, zůstal stát jen dům moudrého muže. Ježíš zde neporovnává moudrost s pošetilostí, protože všichni máme sklon chovat se vůči druhým někdy moudře, […]
  • Nesvaluj vinu na druhé (2)
    „Přijmi zodpovědnost za … svůj vlastní život.“ Galatským 6:5, přel. z angl.Sally vedla malou marketingovou firmu. Když vznikl problém, automaticky hledala obětního beránka. Na obchodních poradách osočovala a kritizovala své spolupracovníky, ale svým slovním tirádám říkala „hecování“. Její společníci začali houfně rezignovat, a když začaly klesat příjmy firmy, Sally to sváděla na pomalou ekonomiku, neefektivní personál […]