Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Pozor na nesnášenlivost
    „… Bůh nikomu nestraní...“ Skutky 10:34 Tolerance neznamená jen ochotu přijímat odlišnosti druhých. Znamená uznávat právo druhého přemýšlet, jak chce, a chovat se podle svého přesvědčení. Jednou z velkých zkoušek duchovní zralosti je naše ochota milovat ty, jejichž názory a chování jsou pro nás nepřijatelné, a modlit se za ně. Místo, abychom odsuzovali lidi, kteří chybují, […]
  • Užívej si každé období svého života!
    „… dává své ovoce v pravý čas...“ Žalm 1:3Tvůj život se skládá z různých období; jestli chceš nést ovoce, musíš rozeznat, které z nich prožíváš, a co nejvíce z něj vytěžit. Zajímá tě, jak poznáš, že určité období končí? Podle toho, že milost, která jej provázela, odejde, a to, co ti dříve přinášelo uspokojení, tě uspokojovat […]