Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Nebuď jen čtenářem, jednej! (1)
    „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači...“ Jakub 1:22Jeden podnikatel, známý svou bezohledností, arogancí a pobožností, řekl Marku Twainovi, že chce před smrtí navštívit Svatou zemi, vystoupit na horu Sinaj a přečíst nahlas desatero přikázání. „Já mám lepší nápad,“ odpověděl Twain. „Zůstaňte hezky tady v Bostonu a dodržujte je!“ My raději přemýšlíme o tom, co […]
  • Tvé nové tělo bude podobné Kristovu
    „On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy...“ Filipským 3:21V Bibli je napsáno, že naše nebeské tělo bude přesně takové, jaké měl Ježíš po svém vzkříšení. Byl si podobný, protože jej učedníci dokázali poznat. Jedl a pil s nimi. Bylo možné se ho dotýkat. Mohl ale zázračně procházet stěnami. Je tam řeč o „cestování […]