Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Radikální závazek (1)
    „Jsem ukřižován spolu s Kristem…“ Galatským 2:19Žijeme v době fobie ze závazků. Chceme dostávat co nejvíce a dávat co nejméně. Chceme tu být pro ostatní v dobrých časech, ale ne ve zlých. A náš odpor k závazkům se odráží ve statistikách. Počet manželství klesá, zatímco počet rozvodů stoupá. Zapojení v církvi a v akcích solidarity je […]
  • Strach – falešné důkazy vypadající jako pravé
    „… v Boha doufám, nebojím se…“ Žalm 56:5David řekl: „… v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:5). A David o tom musel něco vědět, protože mu Bůh pomohl porazit lva, medvěda i obra.Jeden příběh vypráví o muži, který se blížil k farmě a každých pár metrů potkával značky s varováním: „Pozor […]