Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Barabáš a ty
    „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ Lukáš 23:18Bible říká: „Ale oni všichni najednou křičeli: ,Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!‘ To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu“ (Lukáš 23:18-19).I my si zasluhujeme zemřít za své hříchy, stejně jako Barabáš. Obklopují tě čtyři vězeňské zdi, zesílené strachem, zraněním a nenávistí. […]
  • Operace Ondřej
    „(Ondřej) Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: ,Nalezli jsme Mesiáše‘ … Přivedl ho k Ježíšovi.“    Jan 1:41-42Billy Graham chtěl v počátcích své služby mobilizovat místní křesťany, aby přiváděli své nespasené přátele a příbuzné na jeho evangelizační setkání. Grahamův tým vymyslel jednoduchý plán, který nazval „Operace Ondřej“. Členové církve si napsali jména svých nespasených přátel, […]