Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Porozumět našemu nebeskému otci (1)
    „Nepoznali, že k nim mluví o Otci.“ Jan 8:27Náboženským lidem v Ježíšově době připadal pojem Božího otcovství těžko pochopitelný. Pán, král, soudce - tomu rozuměli. Ale otec? V jejich starozákonním Písmu se o Bohu jako o Otci mluvilo sotva šestkrát, zatímco Nový zákon má takových zmínek stovky. Sám Ježíš řekl: „… nikdo nezná Syna než Otec, […]
  • Rozvíjení trpělivosti
    „… problémy a zkoušky … pomáhají nám, abychom se naučili trpělivosti.“    Římanům 5:3, přel. z angl.Není to zajímavé, že jak stárneme, stáváme se více trpělivými, přestože máme méně času? Jak to? Protože máme nadhled! Naše problémy se tak moc nezměnily, ale náš pohled ano. Věci, které nás dříve rozčilovaly, nám přestaly vadit, protože už žijeme dostatečně […]