Scholička

Všem dětem od 6 let, které rády zpívají, nabízíme možnost zapojit se jednou měsíčně do nedělní mše svaté svým zpěvem ve scholičce.
Zkoušky na mši jsou jednou či dvakrát za měsíc většinou v sobotu odpoledne.
Kromě nácviku písniček zbyde často i chvíle na nějakou hru či jinou aktivitu.

Nedělní mši děti doprovází společně se scholou Dejme toMu (děti zpívají 2 – 3 písničky, případně některou společně s Dejme toMu).
Další plánované mše a zkoušky budou zveřejněny podle vývoje událostí.
Rádi přivítáme další zpěváčky. Stačí kontaktovat osobně či emailem Jakuba Faltýnka (jakub.faltynek@outlook.com) nebo Janu Svobodovou (janyfa@seznam.cz).