INRI – časopis prostějovských farností

1/2019 – Velikonoce

Starší čísla:

4/2018 – Advent – vánoce

3/2018 – Hody u Povýšení sv. Kříže 2018

2/2018 – Pouť ke sv. Petru a Pavlovi 2018

1/2018 – Velikonoce