CROSSNA – společenství mládeže v pátek 5.10. v Krasicích