CROSSNA – společenství mládeže v pátek 8.6. v Brodku u Prostějova