Archiv kategorie: Aktuality

Adventní koncert pro Charitu – 16.12.

V neděli 16.12.2108 v 18:00 v kostele Povýšení svatého Kříže koná adventní koncert pro Charitu Prostějov.
Vystoupí pěvecký soubor Exaudi a hosté

Vánoční koncert 16.12.

Pěvecký sbor Nota Bene Prostějov Vás srdečně zve na Vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 16. prosince 2018 v 17.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově.
hosté:
členové Kosteleckého chrámového sboru
dětský pěvecký sbor Horáček

Vstupné dobrovolné

CMG – adventní koncert 15.12.

Zveme Vás na Adventní koncert Pěveckého sboru Cyrilometodějského gymnázia a Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, který se uskuteční v sobotu 15. prosince 2018 v 16.00 hodin v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově.

Adventní koncert pro SONS Prostějov – 9.12.

V neděli 9.12.2018 v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého se koná adventní koncert.
Program:
adventní písně
zpívá smíšený sbor EXAUDI a jeho sólisté, řídí Olga Čermáková
doprovází Hana Čermáková
Vstupné dobrovolné.
Veškerý výtěžek z koncertu bude použit na služby a pomoc osobám se zrakovým postižením Prostějovska.
Pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Prostějov
pod záštitou náměstkyně města Prostějov RNDr. Aleny Raškové.

Roráty pro děti 2018

V době adventní opět zveme děti na roráty, které budou probíhat od 3. prosince  vždy v pondělí, ve středu a v pátek v kostele Povýšení sv. Kříže.
Sraz v 6:30 u sochy sv. Jana Nepomuckého,
6:45 roráty,
7:15 snídaně a potom hurá do školy!

CROSSNA – společenství mládeže v pátek 7.12. v Němčicích nad Hanou

CMG – adventní zastavení

Zveme Vás srdečně na Adventní zastavení studentů Cyrilometodějského gymnázia v neděli 2. prosince 2018 v 15.00 do chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově.

„Církevní silvestr“ – 1.prosince v Brodku u Prostějova

Pozvánka na zpívanou modlitbu nešpor 24.11.2018

Pozvánka na adoraci “Hodina pro Hospodina”

Srdečně Vás zveme na adoraci “Hodina pro Hospodina”, která se bude konat na slavnost Krista Krále, tj. 25. listopadu, v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Doprovázet bude schola Dejme toMu.
Přijďte s námi na konci církevního roku děkovat Pánu Bohu za vše, jak se v našich životech projevuje.
Pomozte nám tak společně při zamyšlení, modlitbě, tiché adoraci a zpěvu scholy Dejme toMu co nejlépe oslavit Boha a dovolit Mu více vstoupit do našich dní. Více na facebooku Dejme toMu.