Archiv kategorie: Aktuality

Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 20.9.

 

Spolčo VIP (Věřící I v Pátek) se schází vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na faře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se mše svaté s úmyslem za mládež děkanátu, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na faře.

Odkaz na akci na facebooku zde.

Děkanátní pouť – 7.9. katedrála sv. Václava v Olomouci

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání se bude konat v sobotu 7. 9. v katedrále sv. Václava v Olomouci.
15:00 – modlitba růžence
16:00 – adorace
17:00 – mše svatá
Od 15:00 do 16:30 bude paralelní program pro děti na téma misie.

Brigáda mládeže 7.9. v Hrušce

Sraz v 9.00 u kostela, konec ve 12.00, rukavice a pití s sebou.
Odkaz na akci na facebooku zde.

CROSSNA – společenství mládeže v pátek 6.9. v Brodku u Prostějova

Žehnání zvonů v Kostelci na Hané – 27.7.

Římskokatolická farnost Kostelec na Hané Vás zve na slavnostní žehnání dvou nových zvonů pro kostel sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané v sobotu 27. července v 10:00 hodin (více o zvonech a sbírce na ně se dozvíte zde).
Žehnání a slavnostní mši svatou celebruje Mons. Josef Nuzík.
Odpoledne od 14:30 pokračuje kulturní program ve farním areálu.

Varhanní koncert (festival Karla Hejduška)

Zveme všechny milovníky varhanní hudby na koncert polského varhaníka PAWLA SELIGMANA. Koncert se koná v kostele sv. Petra a Pavla v neděli 21.července v 15:00 hodin v rámci I. varhanního festivalu Karla Hejduška. Vstupné dobrovolné. (Pořádá Mucha Organ Fest z. s., www.varhannifestivalkh.cz)

Varhanní festival Karla Hejduška

Mucha Organ Fest, z. s ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Prostějově Vás zvou na VARHANNÍ FESTIVAL KARLA HEJDUŠKA PROSTĚJOV, který se bude konat v kostele sv. Petra a Pavla v neděli 30. června 2019 v 15:00 hodin. Na varhany hraje ONDŘEJ MUCHA, vstupné dobrovolné. www.varhannifestivalkh.cz

Slavnostní mše svatá – 24.5.

V pátek 24.5. 2019 v kostele sv. Petra a Pavla bratři salesiáni zvou na Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů (PMPK).
Slavnostní mši svatou v 18.30 bude předsedat otec arcibiskup Jan Graubner. Koncelebrovat bude provinciál Petr Vaculík spolu s bratry salesiány. Mše svatá bude sloužena na poděkování všem dobrodincům při rekonstrukci Petrské fary-Trefy.
V 17.45 začneme modlitbou růžence, během mše svaté bude požehnána socha Panny Marie z rodiště Dona Boska.
Po mši svaté bude krátké promítání fotek z rekonstrukce fary a poté se přesuneme na faru, kde otec arcibiskup ji požehná, s provinciálem Petrem Vaculíkem zasadí strom PMPK a bude následovat krátké setkání a občerstvení.
Všichni jsou srdečně zváni.

 

20.5. bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla není

V pondělí 20.5.2019 není večer v 18:30 v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá.
Otec Pavel Čáp je na provinciální kapitule salesiánů. Využijte možnosti mše svaté v kostele Povýšení sv. Kříže.

Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého 16.května

Ve čtvrtek 16.5. v 18.30 bude v kostele “u Milosrdných” slavnost sv. Jana Nepomuckého. Všichni jsou srdečně zváni.