Archiv kategorie: Aktuality

Svaté Přijímání a Zpověď ve Svatém týdnu na Petrské faře

Každý den od pondělí 6.4. do neděle 12.4. je možné přistupovat jednotlivě ke svatému přijímání na zahradě Petrské fary a to vždy od 17.00 do 18.00 hodin.

Je nutné dodržovat předepsanou vzdálenost, mít roušku a doma provést potřebnou hygienu rukou.

 

Zpovídat se je možné v ty samé dny:   PO-NE 17.00-18.00

na zahradě nebo v klubovně – přístup z terasy z venku.

Zpovídají:

Pondělí, čtvrtek, pátek:  otec Toník Pražan

Úterý:  otec Ladislav  Banďouch

Středa: otec Emil Matušů

Sobota:  otec Pavel Čáp  ( je k dispozici každý den )

 

Děkuji.                              P. Pavel Čáp, administrátor farnosti

Společná modlitba za ukončení epidemie

S ohledem na události posledních dní bylo rozhodnuto, že se od nynějška každý den ve 20:00 spolu s farností Povýšení sv. Kříže připojíme k celosvětové modlitbě za ukončení epidemie koronaviru. Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější Svátostí formou on-line přenosu na tomto odkazu. Vysílací plán včetně přenášených bohoslužeb je uveden na této adrese.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Využijme ji v hojnosti v tomto těžkém čase.

Možnosti sledování mší svatých

S ohledem na aktuální situaci kolem šíření onemocnění COVID-19 a opatření vlády je možnost sledovat živě nebo ze záznamu mše svaté v kostele Povýšení sv. Kříže na youtube.com na účtu Farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově (více na www.prostejovfarnost.cz).

Přehled dalších katolických bohoslužeb vysílaných online najdete na mseonline.cz

Televize Noe

pondělí 6. 4.
 7:00 Mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12:05 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě
18:00 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě

úterý 7. 4.
 7:00 Mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12:05 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě
18:00 Uzdrav naši zem – interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz.

středa 8. 4.
 7:00 Mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12:05 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě
18:00 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě

čtvrtek 9. 4.
12:00 Polední modlitba
18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně z baziliky sv. Petra

pátek 10. 4.
12:00 Polední modlitba
15:00 Toufarova křížová cesta
18:00 Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky

sobota 11. 4.,
21:00 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky

neděle 12. 4.
11:00 Mše svatá na Boží hod velikonoční z Náměstí sv. Petra v Římě
12:00 Požehnání Urbi et Orbi
18:00 Mše svatá na Boží hod velikonoční z kostela sv. Václava v Ostravě

 

Radio Proglas

pondělí – sobota
18:00 mše svatá

neděle
 9:00 mše svatá
19:30 mše svatá

Bohoslužby v neděli v 19.30 a v úterý v 18.00 je možné sledovat i obrazem na Youtube kanále Radia Proglas.

Modlitba za ukončení epidemie v 20:00

Citace z listu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera věřícím.
Celý list je možné přečíst zde.

Zároveň zvu každého z vás k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

S vděčností za zapojení se každému z vás žehná

arcibiskup Jan

Olomouc, 12. 3. 2020

Scholička

Všem dětem od 6 let, které rády zpívají, nabízíme možnost zapojit se jednou měsíčně do nedělní mše svaté svým zpěvem ve scholičce.
Zkoušky na mši jsou jednou či dvakrát za měsíc většinou v sobotu odpoledne.
Kromě nácviku písniček zbyde často i chvíle na nějakou hru či jinou aktivitu.

Nedělní mši děti doprovází společně se scholou Dejme toMu (děti zpívají 2 – 3 písničky, případně některou společně s Dejme toMu).
Další plánované mše a zkoušky budou zveřejněny podle vývoje událostí.
Rádi přivítáme další zpěváčky. Stačí kontaktovat osobně či emailem Jakuba Faltýnka (jakub.faltynek@outlook.com) nebo Janu Svobodovou (janyfa@seznam.cz).

Křížová cesta

Vzhledem k aktuálním opatřením vlády ČR jsou páteční křížové cesty do odvolání zrušeny.

Čtyři postní zastavení

Vzhledem k novým opatřením vlády ČR, která platí od 16. března 2020:
se tato akce ruší.

na téma
„Modlitba a utrpení u Joba“
Kdo: přednáší Václav ČÁP, laický misionář
Kde: kostel sv. Petra a Pavla a Petrská fara (Trefa)
Kdy: v pondělí 16.3., 23.3., 30.3. a 6.4. 2020 od 18.00 do 20.40
Program:
18.00 – Růženec v kostele sv. Petra a Pavla
18.30 – Mše svatá
19.10-20.00 – Zamyšlení nad tématem (Petrská fara)
20.00-20.30 – Tichá adorace
20.30-20.40 – Modlitba a požehnání Nejsv. Svátostí
Je možné přijít i jen na program na Petrské faře od 19.10

Duchovní obnova ve farnosti Povýšení sv. Kříže

V sobotu 21. března se uskuteční postní duchovní obnova v kostele Povýšení sv. Kříže. Začne mší svatou v 8:00 hod. a po ní bude program pokračovat v prostorách katechetického sálu. Téma obnovy je ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ. Obnovu povede P. Emil Matušů SDB.

Písně na nedělní mši svatou 1.3.

Oslavy sv. Dona Boska

31.1. pátek
V kostele sv. Petra a Pavla v 18.30 bude slavnostní mše svatá ke cti sv. Dona Boska

 

1.2. sobota
Dopolední výlet
8.30 sraz v Ochozi
9.00-11.30 výlet ke sv. Antonínovi v Krakovci

 

 

 


Odpolední program – Kulturní dům Držovice
13.30 sraz
14.00 zahájení modlitbou, přivítání účastníků
14.30-17.00 program pro starší i děti
17.00 mše svatá v Držovickém kostele
20.00 začátek plesu
24.00 zakončení plesu a požehnání