Archiv kategorie: Aktuality

Nový nedělník

Vyšel nový Nedělník. Přečíst si jej můžete zde.

Nové INRI

Vyšlo nové INRI. Přečíst si jej můžete zde.

Pozvánka na “rozlučku” s P. Antonínem Pražanem

P. Antonín Pražan salesián je poslán do Zlína a v neděli 28.6. vás zve na „rozlučku“ na petrskou faru od 15-18 hod a na mši sv. v 18:30 v kostele sv. Petra a Pavla.

Milí prostějovští farníci!
Při setkání bratří salesiánské provincie v květnu rozdává otec provinciál listy poslání. Letos měl něco i pro mne. Od 1.9.2020 jsem poslán do salesiánské komunity Zlín – Jižní Svahy. Chci vám poděkovat za přízeň, přátelství a zejména za vaše pochopení a modlitby. Rád bych se s vámi i osobně rozloučil. Proto vás zvu na poslední červnovou neděli (28.6.) na petrskou faru (Lidická 1894/1a), kde od 15 do 18 hodin bude příležitost si něco dobrého „zobnout“, popovídat si, posedět. V 18:00 bude růženec v kostele sv. Petra a Pavla a v 18:30 slavnostní mše sv., které budu předsedat. Po mši svaté bude následovat koncert v podání mých blízkých z Vysočiny, mého rodiště. Zazní díla autorů jako H. de Saint-Simon, Giulio Caccini, Leonardo Vinci, J. S. Bach, G. F. Händel; přednesou Libor Bartoník na hoboj, Veronika Stodolová na příčnou flétnu, na varhany doprovází Pavlína Bartoníková a Magda Stodolová. Budu opravdu rád, když si najdete čas a přijdete. Prosím o vaše modlitby do dalších měsíců na novém působišti, a pokud byste někdo měli chuť a čas, určitě se za mnou ve Zlíně zastavte. Nebo alespoň za o. Danem Žůrkem či o. Petrem Vaculíkem, kteří tam budou se mnou.
S díky P. Antonín Pražan, salesián

Informace o opravách v kostele

V současné době jsme se začali aktivně věnovat opravě vlhkého zdiva na vnitřní pravé straně kostela a omítky v prostoru kropenky u vstupu do kostela. V minulých letech se provedly úpravy kolem vnější stěny kostela, jejichž cílem bylo vysychání zvlhlého zdiva. Teprve po řádném vyschnutí je možné přistoupit k dalším krokům. Tento rok bychom chtěli opravy vlhkého zdiva dokončit.
Byla provedena kontrola statiky klenby kostela, nebyly zjištěny závady a odchylky. Trhliny v omítkách na klenbě budou odstraněny až při případném malování kostela.

Setkání seniorů – středa 3.6.

Setkání proběhne na Rajské zahradě kostela Povýšení sv. Kříže. Při nepříznivém počasí se sejdeme v zákristii či v kapli Nejsvětější trojice.

Bohoslužba 11.6. v 18:30

Ve čtvrtek 11.6. bude mše svatá až večer v 18.30 v kostele sv. Petra a Pavla. Je slavnost Těla a krve Páně.

Biřmování – 1.11.2020

Biřmování v našem kostele se po zvážení a domluvě uskuteční dne 1.11.2020

Návrh na členy pastorační rady

Mandát pastorační rady naší farnosti končí, proto je třeba ustanovit novou pastorační radu, tu tvoří farář a ostatní duchovní; delegáti církevních sdružení, hnutí, škol, atd…; volení členové; a členové jmenovaní farářem. Proto si Vás dovoluji požádat, abyste podali návrhy, z nichž se, po vysloveném souhlasu navržených, vytvoří kandidátní listina pro volby do pastorační rady. Každý člen farnosti (pravidelný účastník nedělních bohoslužeb) starší patnácti let může navrhnout až šest členů farnosti (pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb) starších osmnácti let, o kterých si myslí, že mohou být farnosti nápomocni. Návrhy si můžete promyslet a od příští neděle bude vzadu za lavicemi vytvořené místo pro vložení lístků s návrhy jmen. Návrhy můžete vhazovat do 31.5.2020.

Úterní bohoslužby na faře

Každé úterý se koná v 18:30 mše svatá v kapli na faře sv. Petra a Pavla, které předchází od 18:00 modlitba růžence.

Bohoslužba 21.5. v 18:30

Ve čtvrtek 21.5. je mše svatá v 18.30 v kostele sv. Petra a Pavla. Je slavnost Nanebevstoupení Páně.