Archiv kategorie: Aktuality

Pozvánka na adoraci “Hodina pro Hospodina” 1.12.

Srdečně Vás zveme na adoraci “Hodina pro Hospodina”, která se bude konat 1.neděli adventní, tj. 1.prosince, v 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Doprovázet bude schola Dejme toMu.

Chtěli bychom pozvat všechny ke ztišení a společné modlitbě během adorace na začátku adventní doby a církevního roku. Pokusme se najít si hodinu během našich rušných dní, v níž se společně obrátíme k nebi, na chvíli se zastavíme a zaměříme se na toho, kdo je opravdovým Smyslem života. Více na facebooku Dejme toMu.

CROSSNA – společenství mládeže v pátek 6.12. u Petra a Pavla v Prostějově

V pátek 6. 12. 2019 v Prostějově, začátek v 18:30 mší svatou v kostele svatých Petra a Pavla, konec ve 22:30. Koláče s sebou.

 

Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 15.11.

 

Spolčo VIP (Věřící I v Pátek) se schází vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na CMGfaře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se obvyklé mše svaté ve farnosti Povýšení sv. Kříže s úmyslem za mládež prostějovského děkanátu, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na gymnáziu. Po spolču je možné zůstat s účastníky na posezení u kávy či čaje. Oproti Crossně se hlouběji zaměříme na dané téma a jeho praktické vyústění do života.

Místo mše svaté se tentokrát bude v 18.00 hodin konat ekumenická bohoslužba v kostele Povýšení sv. Kříže za účasti dalších křesťanských církví. Tímto si společně i připomeneme 30. výročí Sametové revoluce.

 

Scholička

V novém církevním roce chceme dát příležitost mladším dětem zapojit se jednou měsíčně do nedělní mše svaté svým zpěvem ve scholičce.
Rádi přivítáme všechny děti od 4 let, kterým není zpěv cizí.

Zkouška bude jednou či dvakrát za měsíc v sobotu odpoledne, kde kromě nácviku písniček budou mít děti možnost strávit pár chvil se svými vrstevníky u nějaké hry či jiné aktivity.
Nedělní mši by děti doprovodily společně se scholou Dejme toMu (děti budou zpívat 2 – 3 písničky, případně některou společně s Dejme toMu). Zároveň je cílem celou mši (např. kázáním) více uzpůsobit pro děti.

První mše bude 1.12.2019.
Zkoušky budou 16.11. a 30.11.

V případě zájmu prosím kontaktujte osobně či emailem Jakuba Faltýnka (jakub.faltynek@outlook.com) nebo Janu Svobodovou (janyfa@seznam.cz).

„Církevní silvestr“ – 30.11. v Brodku u Prostějova

Církevní silvestr KARNEVAL V BENÁTKÁCH se bude konat v sobotu 30. listopadu v Brodku u Prostějova. Začíná se mší svatou v 18.00, pak následuje program v hasičárně. Hosté ve společenském oděvu s karnevalovou škraboškou nebo v karnevalovém kostýmu jsou obzvlášť vítáni.

Odkaz na akci na facebooku zde.

CROSSNA – společenství mládeže v pátek 1.11. v Dobromilicích

V pátek 1. 11. 2019 v Dobromilicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele Všech svatých, 20:00 program na faře, konec ve 22:30. Koláče s sebou.

Odkaz na akci na facebooku zde.

Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 18.10.

 

Spolčo VIP (Věřící I v Pátek) se schází vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na faře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se mše svaté s úmyslem za mládež děkanátu, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na faře.

Odkaz na akci na facebooku zde.

Benefiční koncert – 26.10.

V sobotu 26.10.2019 se od 18:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově uskuteční již 10. benefiční koncert na záchranu varhan v tomto kostele. Za varhany tentokrát usedne Miroslav Maňoušek.

Více informací o projektu restaurování varhan najde na webových stránkách varhanymilosrdni.cz.

Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 20.9.

 

Spolčo VIP (Věřící I v Pátek) se schází vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na faře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se mše svaté s úmyslem za mládež děkanátu, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na faře.

Odkaz na akci na facebooku zde.

Děkanátní pouť – 7.9. katedrála sv. Václava v Olomouci

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání se bude konat v sobotu 7. 9. v katedrále sv. Václava v Olomouci.
15:00 – modlitba růžence
16:00 – adorace
17:00 – mše svatá
Od 15:00 do 16:30 bude paralelní program pro děti na téma misie.