Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 2. 8. 2020 do 9. 8. 2020
NEDĚLE 2. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Na dobrý úmysl
NEDĚLE 2. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Jindřicha Husárka
PONDĚLÍ 3. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za uzdravení rodových kořenů rodiny Zatloukalových
STŘEDA 5. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
S pokorou a láskou prosíme o Boží milosrdenství pro zemřelého syna Milana a jeho zemřelého otce Ludvíka a jejich živou rodinu
ČTVRTEK 6. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Libuši Husárkovu
PÁTEK 7. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za ochranu pro nenarozené děti a za změnu smýšlení těch, kteří se aktivně podílejí na interupcích
SOBOTA 8. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Emilii Dočkalovu
SOBOTA 8. 8. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za farnost
NEDĚLE 9. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za Františka Dočkala
NEDĚLE 9. 8. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za nemocné dítě