Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 21. 7. 2019 do 28. 7. 2019
NEDĚLE 21. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé pana Aloise Procházku a paní Antonii Samuelovou
NEDĚLE 21. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Zatloukalovu
PONDĚLÍ 22. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu pro Magdy
STŘEDA 24. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za P. Viktora a rodinu Vágnerovu
ČTVRTEK 25. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelého Roberta Drmolu
PÁTEK 26. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za dar zdraví, Boží ochranu a přímluvu Panny Marie za rodinu Švecovu, Maturovu a uzdravení manžela
SOBOTA 27. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Ke chvále Nejsvětější Trojice, ke cti sv. Šarbela, s prosbou o Boží milosrdenství
SOBOTA 27. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 17:00
Za zemřelou paní Zdeňku Němečkovou
NEDĚLE 28. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Pospíšilovu
NEDĚLE 28. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou Annu Skálovou