Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 26. 1. 2020 do 2. 2. 2020
NEDĚLE 26. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za živou Zdenku Hrdličkovou
NEDĚLE 26. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na úmysl dárce
PONDĚLÍ 27. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na úmysl dárce
STŘEDA 29. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na prosbu a poděkování za blažené patření na svatou Boží tvář pro Ludmilu Ptáčkovou k 90. výročí narození a pro Bedřicha Ptáčka a jejich rodiny
ČTVRTEK 30. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za živé i zemřelé přátele a dobrodince, zemřelé spolupracovníky a duše v očistci
PÁTEK 31. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za dobrodince a celou salesiánskou rodinu
SOBOTA 1. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
SOBOTA 1. 2. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Na jistý úmysl
NEDĚLE 2. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé manžele Aloise a Dagmar Smékalovy a živou rodinu
NEDĚLE 2. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé z obou stran z rodiny Pelíškovy, Pírkovy a živou rodinu