Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 23. 2. 2020 do 1. 3. 2020
NEDĚLE 23. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Františka Lužného, děti a rodiče
NEDĚLE 23. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za dar víry pro Markétu
PONDĚLÍ 24. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na poděkování za uzdravení
STŘEDA 26. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za živou a zemřelou rodinu Adamovu a Laníkovu
ČTVRTEK 27. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Páclovu
PÁTEK 28. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Boží požehnání, dar zdraví, ochranu Panny Marie pro Helu
SOBOTA 29. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelou rodinu a duše v očistci
SOBOTA 29. 2. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Na jistý úmysl
NEDĚLE 1. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro rodinu Burgetovu
NEDĚLE 1. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Ondryskovu