Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 15. 9. 2019 do 22. 9. 2019
NEDĚLE 15. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého P. Dr. Jiřího Batuška, rodiče, sourozence a duše v očistci
NEDĚLE 15. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Prosba a poděkování za patření na svatou Boží tvář pro Bedřicha Ptáčka, ke druhému výročí úmrtí a pro Ludmilu Ptáčkovou a jejich zemřelé
PONDĚLÍ 16. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Markovu
STŘEDA 18. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za živou a zemřelou rodinu Dunkovi a Červenobradových
ČTVRTEK 19. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za uzdravení těla i duše
PÁTEK 20. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé rodiče, duše v očistci a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
SOBOTA 21. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za uzdravení těla i duše
SOBOTA 21. 9. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za dar Božího požehnání pro děti, jejich rodiny a vnoučátka
NEDĚLE 22. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Květoslava Kapounka
NEDĚLE 22. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za duše v očistci