Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 17. 11. 2019 do 24. 11. 2019
NEDĚLE 17. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Na poděkování k životnímu jubileu a za duše v očistci
NEDĚLE 17. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za dar víry pro kmotřence
PONDĚLÍ 18. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého Jana Buriána a rodiče
STŘEDA 20. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé rodiče
ČTVRTEK 21. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelou Anastazii Pluskalovou, manžela a duše v očistci
PÁTEK 22. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Burgetovu a Francovu
SOBOTA 23. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelou Marii Buriánovou a syna
SOBOTA 23. 11. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za rodiče Koudelkovy a prarodiče z obou stran
NEDĚLE 24. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Pospíšilovu
NEDĚLE 24. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou Miroslavu Čížkovou a duše v očistci