Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 11. 11. do 18. 11. 2018
NEDĚLE 11. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého manžela Karla a za rodiče Kohoutkovy a rodiče Skopalovy
NEDĚLE 11. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na poděkování Pánu Bohu, ke cti svaté Anežky České
PONDĚLÍ 12. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za nemocné dítě
STŘEDA 14. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Františka Budoviče
ČTVRTEK 15. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Stanislava Skládala
PÁTEK 16. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Libuši Husárkovou
SOBOTA 17. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Julii Knollovou
SOBOTA 17. 11. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00

NEDĚLE 18. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé Libuši a Adama Jugovy a za zemřelou Marii Kratochvílovou
NEDĚLE 18. 11. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na poděkování Pánu Bohu za dceru Nicol a syna Vojtěcha s prosbou o Boží milosrdenství pro ně a celou rodinu