Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 8. 7. do 15. 7. 2018
NEDĚLE 8. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé Lubora a Alenu Samuelovy
NEDĚLE 8. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na dobrý úmysl
PONDĚLÍ 9. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou rodinu Pospíšilovu a duše v očistci
STŘEDA 11. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou rodinu Petrželovu a duše v očistci
ČTVRTEK 12. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30

PÁTEK 13. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého Karla Chlápka, dvě manželky a živou rodinu
SOBOTA 14. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30

SOBOTA 14. 7. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00

NEDĚLE 15. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé Jiřího Žáka, Josefa Bartoše a dvoje rodiče
NEDĚLE 15. 7. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov a farnosti svatého Petra a Pavla Prostějov v aktuálním týdnu