Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 22. 4. do 29. 4. 2018
NEDĚLE 22. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za živou a zemřelou rodinu Černých
NEDĚLE 22. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou Marii Krskovou, rodiče a duše v očistci
PONDĚLÍ 23. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého bratra a duše v očistci
STŘEDA 25. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za živé i zemřelé spolupracovníky, přátele a duše v očistci
ČTVRTEK 26. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zdraví a Boží požehnání
PÁTEK 27. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého Jaroslava Krska, rodiče a sestru
SOBOTA 28. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30

SOBOTA 28. 4. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za zemřelého manžela Vojtěcha, dvoje rodiče a duše v očistci
NEDĚLE 29. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Na poděkování a prosbu o další pomoc Boží do dalších roků
NEDĚLE 29. 4. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Vlastu a Jiřího Dvorských a jejich rodiče

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov a farnosti svatého Petra a Pavla Prostějov v aktuálním týdnu