Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 20. 1. 2019 do 27. 1. 2019
NEDĚLE 20. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Zdeňka Šnajdra a celou rodinu
NEDĚLE 20. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30

PONDĚLÍ 21. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na poděkování Pánu Bohu, ke cti Pany Marie pomocnice křesťanů a dar Božího milosrdenství
STŘEDA 23. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou Blaženu Kalábovou, manžela a rodiče
ČTVRTEK 24. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30

PÁTEK 25. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
SOBOTA 26. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Boží pomoc a ochranu pro dceru, vnučku a vnuka
SOBOTA 26. 1. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00

NEDĚLE 27. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za posilu Duchem svatým, ochranu a pomoc Panny Marie pro syna Daniela
NEDĚLE 27. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30