Bohoslužby

Mše svaté od 11.5. jsou jako obvykle. Roušky s sebou.

————————————————

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 31. 5. 2020 do 7. 6. 2020
NEDĚLE 31. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání
NEDĚLE 31. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
1. Za zemřelého Karla Stehlíka
2. Za zemřelého pana Ivo Trundu a duše v očistci
PONDĚLÍ 1. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na úmysl dárce
STŘEDA 3. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou rodinu Bambuchovu a další rodiny a duše v očistci
ČTVRTEK 4. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelou rodinu Zímovu a další rodiny a duše v očistci
PÁTEK 5. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za ochranu pro nenarozené děti a za změnu smýšlení těch, kteří se aktivně podílejí na interupcích
SOBOTA 6. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelé Pavla a Annu Šotkovskou
SOBOTA 6. 6. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za uzdravení a Boží požehnání
NEDĚLE 7. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé Emila a Žofii Plengler
NEDĚLE 7. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zdraví Jasmínky