Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 9. 9. do 16. 9. 2018
NEDĚLE 9. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za studenty a zaměstnance CMG a základní školy
NEDĚLE 9. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na dobrý úmysl
PONDĚLÍ 10. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Obsazeno
STŘEDA 12. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30

ČTVRTEK 13. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30

PÁTEK 14. 9. kostel Povýšení sv. Kříže v 18:00
Za zemřelého Jiřího Horného
SOBOTA 15. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30

SOBOTA 15. 9. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Na poděkování a prosbu za blažení patření na svatou Boží tvář pro Bedřicha Ptáčka k 1. výročí úmrtí a pro Ludmilu Ptáčkovou a jejich rodiny
NEDĚLE 16. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Prosba o pomoc a Boží požehnání pro pravnučku Alžbětu
NEDĚLE 16. 9. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, farnosti svatého Petra a Pavla Prostějov a farnosti Mostkovice v aktuálním týdnu