Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 12. 5. 2019 do 19. 5. 2019
NEDĚLE 12. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého P. Václava, Karla Kohoutka a rodiče Skopalovy
NEDĚLE 12. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou Vlastu Kolíkovou
PONDĚLÍ 13. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na poděkování za 37 let života a za dar přátelství, s prosbou o zdraví pro celou rodinu
STŘEDA 15. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na úmysl dárce
ČTVRTEK 16. 5. kostel sv. Jana Nepomuckého v 18:30
Za těžce nemocného
PÁTEK 17. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Kissovu
SOBOTA 18. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelé
SOBOTA 18. 5. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za živou a zemřelou rodinu Černých a na poděkování za narození Adélky
NEDĚLE 19. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Na jistý úmysl
NEDĚLE 19. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Doležálkovu