Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Tento týden je Slavnost sv. Josefa, a proto bude mše svatá i v úterý 19.3. v 18.30.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 

MEŠNÍ INTENCE od 17. 3. 2019 do 24. 3. 2019
NEDĚLE 17. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelou Vlastu Hejduškovou
NEDĚLE 17. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za dary Ducha sv., Boží ochranu, s prosbou za dar zdraví do dalších let
PONDĚLÍ 18. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za nemocné dítě
ÚTERÝ 19. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30

STŘEDA 20. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Františku Skládalovou
ČTVRTEK 21. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Vojtěcha Skládala
PÁTEK 22. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého manžela a dvoje rodiče
SOBOTA 23. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za těžce nemocnou osobu
SOBOTA 23. 3. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za zemřelou rodinu Růžičkovu a zemřelou rodinu Greplovu
NEDĚLE 24. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Augustina a rodinu Žďárskou
NEDĚLE 24. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za živou a zemřelou rodinu