V úterý 19.3. mše svatá v 18:30

V úterý 19. 3 je Slavnost sv. Josefa, a proto bude mše svatá v 18.30.

Pozvánka na 4. ples farnosti Povýšení sv. Kříže

Srdečně zveme na 4.farní ples, který se bude konat v pátek 22.2.2019 od 20.15 v Domě služeb na Olomoucké ulici v Prostějově a ukončen bude tradičně ranní mší svatou ve farním kostele.
Těšit se můžete na posezení u stolů pro šest plesajících, farní kapelu, občerstvení, tombolu a další překvapení. Vstupenky v ceně 150 Kč si můžete koupit ve farní kanceláři u pana jáhna Hubáčka nebo v kanceláři děkanátní účetní, paní Renaty Plenařové případně pomocí emailu ctvrty.farni.ples@seznam.cz. Kapacita sálu je omezena, proto doporučujeme nečekat s koupí lístků na poslední chvíli.
Když budete moci přispět darem do tomboly či finančními prostředky, je možné je předat organizátorům nebo přinést do farní kanceláře.
Prosíme o podpoření plesu modlitbou, aby nás Pán při zdravém srdci zachovati ráčil.

Pozvánka na XVI. farní ples v Pivíně

Ranní bohoslužba 17.1. není

Ve čtvrtek 17.1.2019 není ráno v 6:30 v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá.

Pozvánka na mše k oslavě sv. Jana Boska

VI. hudební ohlédnutí za vánoční dobou

Smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov si dovoluje pozvat příznivce hudby a sborového zpěvu na tradiční, tentokrát již VI. hudební ohlédnutí za vánoční dobou, které se bude konat v sobotu 19. ledna 2019 v 17 hodin v kostele Povýšení Svatého Kříže v Prostějově.
Podobně jako v minulých letech zazní na tomto koncertu kromě oblíbených skladeb sboru ještě vánoční koledy, varhanní hudba a v druhé polovině pak bude uvedena známá mše J.J. Ryby „Hej mistře“.
Se smíšeným sborem Schola Cantorum vystoupí brněnští sólisté smíšeného pěveckého sboru Beseda brněnská, orchestr Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně za řízení prostějovského rodáka Mgr. Petra Kolaře.
Přijďte se s námi rozloučit s vánoční dobou a prožijte s námi příjemný hudební večer.
Na setkání se těší členové Scholy Cantorum Prostějov

 

Prohlídky kostela sv. Jana Nepomuckého – 5.1.

Vánoční prohlídky kostela sv. Jana Nepomuckého (bývalého klášterního kostela Milosrdných bratří) se uskuteční 5. ledna 2019 v 14:00 a 15:00 hod.
Prohlídka kostela je doplněna povídáním o Vánocích.
Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do kostela.
Prohlídky realizují studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově

Tříkrálový ples v Brodku u Prostějova

Farnosti Brodek u Prostějova, Otaslavice a Želeč si Vás dovolují pozvat na TŘÍKRÁLOVÝ PLES. Uskuteční se v sokolovně v Brodku u Prostějova v sobotu 5.1.2019 se začátkem v 20 hodin. Vstupné 100 Kč. K tanci a poslechu hraje hudební skupina NOVIOS.

 

 

Pozvánka na koncert scholy Dejme toMu

Zveme vás na vánoční benefiční koncert Dejme toMu a dětí s názvem Za hvězdou, který se uskuteční v sobotu 29.12.2018 v 16:00 v kostele svatého Petra a Pavla.
Pokud by někomu termín nevyhovoval nebo je z okolí Brna, má možnost zúčastnit se koncertu v neděli 6.1.2019 v 16:00 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie (farnost Křenová) v Brně.
Pojd’te s námi prožít vánoční čas a poslechnout si známé i neznámé koledy v (ne)tradičních úpravách.

Vstupné dobrovolné. Tři čtvrtiny výtěžku budou věnovány na mobilní hospic “Nejste sami“.

CROSSNA – společenství mládeže v pátek 4.1. ve Vřesovicích