VI. pěší pouť 8.5. z Kralic na Hané do Dubu nad Moravou

Již šestým rokem, na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se koná pěší pouť z Kralic na Hané přes Hrdibořice a Svárov do Dubu nad Moravou.

Na úvod bude v 8:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích na Hané požehnání poutníkům. MŠE SVATÁ bude v 12:00 v chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Zveme lidi všech věkových kategorií, kteří devítikilometrovou, nenáročnou trasu zvládnou ujít.
Více informací včetně mapy trasy najdete na www.farnostkralice.cz po kliknutí na AKCE nebo na facebooku.

První sv. přijímání

Kdo z rodičů chce přihlásit své dítě na přípravu k prvnímu sv. přijímání, ať to udělá v sakristii kostela nebo u otce Pavla Čápa. První sv. přijímání bude v neděli 16. června v 9.00.

Slavnostní otevření a požehnání prostor na CMG

V úterý 23. dubna 2019 ve 13:45 požehná otec arcibiskup Jan Graubner nově zrekonstruované prostory CMG v Prostějově. Slavnosti předchází mše svatá od 12:30 v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. K prohlídce školy je zvána i široká veřejnost.

Bohoslužby v Prostějově – Velikonoce 2019

18. 4. Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně

Povýšení sv. Kříže mše svatá 18.00 hod.
po mši bdění v Getsemanské zahradě
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 18.00 hod.
po mši bdění v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.
Sv. Petr a Pavel mše svatá 18.30 hod.
po mši bdění v Getsemanské zahradě do 20.00 hod.

19. 4. Velký pátek – památka Umučení Páně

Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
křížová cesta 9.00 hod.
bohoslužba 15.00 hod.
po bohoslužbě modlitba u Božího hrobu do 18.00 hod.
Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice!
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
křížová cesta 15.00 hod.
bohoslužba 15.30 hod.
Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
bohoslužba 18.30 hod.

20. 4. Bílá sobota – modlitba u Kristova hrobu

Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu 8.00-17.00 hod.
Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice!
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod.
Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu 9.00-10.00 hod.

20. 4. Velikonoční vigilie – připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých

Povýšení sv. Kříže mše svatá 20.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 21.00 hod.
Sv. Petr a Pavel mše svatá 20.00 hod.

21. 4. Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 a 18.30 hod.
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných) mše svatá 11.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod.
Sv. Josef Krasice mše svatá 18.00 hod.

22. 4. Pondělí velikonoční

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod.

 

Bowling – akce mládeže v pátek 26.4.

 

Přijďte si zahrát bowling v pátek 26.4.2019 od 19:00 v Prostějově v Bowling palace s kamarády ze spolča a vezměte i ty své s sebou. Máme zarezervované dvě dráhy.

Odkaz na akci na facebooku zde.

Spolčo VIP – společenství mládeže ve středu 17.4.

 

Spolčo VIP, tedy celým názvem: Věřící I v Pátek. Budeme se scházet vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na faře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se obvyklé mše svaté ve farnosti, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na faře. Oproti Crossně se hlouběji zaměříme na dané téma a jeho praktické vyústění.

Tentokrát kvůli velikonočním prázdninám výjimečně ve středu.

Odkaz na akci na facebooku zde.

Rozšiřte chrámový sbor

Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla začal ve středu 13. února nacvičovat zpěvy na Velikonoce. Přijďte mezi nás – každou středu v 19.00 po večerní mši sv. na kůru.

CROSSNA – společenství mládeže v pátek 5.4. v Kralicích na Hané

Večer chval 31.3.

V neděli 31. března od 18:00 – 19:00 hodin bude v kostele Povýšení sv. Kříže Večer chval. Zveme všechny, kdo touží po adoraci a osobní modlitbě.

Jak probíhá večer chval:
Na začátku je výstav Nejsvětější svátosti. Během adorace čteme úryvky z Písma svatého, modlíme se modlitby a zpíváme písně ze zpěvníku Koinonie. V kostele se také modlíme na různých místech za různé potřeby – za církve, za rodiny, za svět a za životní prostředí. Vpředu vkládáme úmysly, za co se modlit.

Večer chval je:

  • pro všechny, kteří se chtějí společně zastavit a chválit Hospodina
  • jsou místem společného setkání Boha a lidí
  • písněmi a modlitbami opěvujeme a děkujeme za lásku a milosrdenství, kterými nás Bůh zahrnuje o toužíme vyzpívat svou vděčnost a lásku, ke které nás Duch svatý vede

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Ef 5,19

Benefiční koncert – 23.3.

V sobotu 23.3.2019 se od 18:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově uskuteční benefiční koncert na záchranu varhan v tomto kostele. Za varhany tentokrát usedne Alfred Habermann z Prahy.
Více informací o projektu restaurování varhan najde na webových stránkách varhanymilosrdni.cz.