Vše potřebné, co potřebujete vědět, najdete vždy v Nedělníku!

Benefiční koncert – 23.3.

V sobotu 23.3.2019 se od 18:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově uskuteční benefiční koncert na záchranu varhan v tomto kostele. Za varhany tentokrát usedne Alfred Habermann z Prahy.
Více informací o projektu restaurování varhan najde na webových stránkách varhanymilosrdni.cz.

Přednáška o misiích – 24.3.

V neděli 24. 3 v kostele sv. Petra a Pavla bude od 17.00 do 18.00 přednáška otce Jaroslava Mikeše o misiích a dobrovolnictví v misiích na různých místech světa.

V úterý 19.3. mše svatá v 18:30

V úterý 19. 3 je Slavnost sv. Josefa, a proto bude mše svatá v 18.30.

Rozšiřte chrámový sbor

Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla začal ve středu 13. února nacvičovat zpěvy na Velikonoce. Přijďte mezi nás – každou středu v 19.00 po večerní mši sv. na kůru.

První sv. přijímání

Kdo z rodičů chce přihlásit své dítě na přípravu k prvnímu sv. přijímání, ať to udělá v sakristii kostela nebo u otce Pavla Čápa. První sv. přijímání bude v neděli 16. června v 9.00.

Pozvánka na 4. ples farnosti Povýšení sv. Kříže

Srdečně zveme na 4.farní ples, který se bude konat v pátek 22.2.2019 od 20.15 v Domě služeb na Olomoucké ulici v Prostějově a ukončen bude tradičně ranní mší svatou ve farním kostele.
Těšit se můžete na posezení u stolů pro šest plesajících, farní kapelu, občerstvení, tombolu a další překvapení. Vstupenky v ceně 150 Kč si můžete koupit ve farní kanceláři u pana jáhna Hubáčka nebo v kanceláři děkanátní účetní, paní Renaty Plenařové případně pomocí emailu ctvrty.farni.ples@seznam.cz. Kapacita sálu je omezena, proto doporučujeme nečekat s koupí lístků na poslední chvíli.
Když budete moci přispět darem do tomboly či finančními prostředky, je možné je předat organizátorům nebo přinést do farní kanceláře.
Prosíme o podpoření plesu modlitbou, aby nás Pán při zdravém srdci zachovati ráčil.

Pozvánka na XVI. farní ples v Pivíně

Ranní bohoslužba 17.1. není

Ve čtvrtek 17.1.2019 není ráno v 6:30 v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá.

Pozvánka na mše k oslavě sv. Jana Boska

VI. hudební ohlédnutí za vánoční dobou

Smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov si dovoluje pozvat příznivce hudby a sborového zpěvu na tradiční, tentokrát již VI. hudební ohlédnutí za vánoční dobou, které se bude konat v sobotu 19. ledna 2019 v 17 hodin v kostele Povýšení Svatého Kříže v Prostějově.
Podobně jako v minulých letech zazní na tomto koncertu kromě oblíbených skladeb sboru ještě vánoční koledy, varhanní hudba a v druhé polovině pak bude uvedena známá mše J.J. Ryby „Hej mistře“.
Se smíšeným sborem Schola Cantorum vystoupí brněnští sólisté smíšeného pěveckého sboru Beseda brněnská, orchestr Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně za řízení prostějovského rodáka Mgr. Petra Kolaře.
Přijďte se s námi rozloučit s vánoční dobou a prožijte s námi příjemný hudební večer.
Na setkání se těší členové Scholy Cantorum Prostějov