Vše potřebné, co potřebujete vědět, najdete vždy v Nedělníku!

Informace z Centra pro rodinu Prostějov

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.

 

Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

 

Připravili jsme pro Vás:

 

MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9 – 12 hod – s programem pro nejmenší. 

Zveme k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma, ale i nezaměstnané rodiče!  Nabízíme setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, pravidelné programy, hernu pro děti, poradenství .

 

 

PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod.

Dopolední kroužek typu miniškolky pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.

Přijímáme nové děti. Je nutné se předem přihlásit.

 

 

 

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

Kurz tvoří osm dvouhodinových setkání  zaměřených na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti. Je zaměřen především na praktický nácvik správné komunikace, založené na porozumění a povzbuzování a na řešení konfliktů.

Termíny 3. 10 / 10.10 / 17.10 / 24.10 / 7.11. / 14.11 / 21.11 / 28.11 vždy v úterý od 17 do 19.30 hod.

 Přednášející Bc. Marcela Kořenková je terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Přijímáme přihlášky.

V průběhu kurzu nabízíme hlídání dětí.

 

ABY MALÉ BYLO VELKÉ

– kroužek pro děti a jejich rodiče zaměřený na základní etické hodnoty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let.  Bude probíhat každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.

Přijímáme přihlášky.

 

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU

– kroužek pro předškolní děti zaměřující se na pohybovou koordinaci, výslovnost, gramatickou správnost řeči, komunikaci, grafomotoriku aj. Bude probíhat každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod.

Přijímáme přihlášky.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Kdy: každou první středu v měsíci v 9.00 (po ranní mši sv.)

Kde: Farnost Povýšení sv. Kříže v Rybárně

Při setkáních opět využijeme skripta připravená Centrem pro rodinný život v Olomouci

„NAŠI NÁRODNÍ SVĚTCI“, která obsahují náměty pro setkání během kalendářního roku 2017.

 

 

 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.

Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena – komunikace a konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.

V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry s oddávajícím duchovním.   

 

ŠKOLA PARTNERSTVÍ

Škola partnerství nabízí zajímavý a přijatelný způsob vzdálené přípravy na manželství a rodinný život.  Věnuje se problematice mezilidských vztahů, především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 18 let do 35 let. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, workshopy, diskuze, při kterých mohou účastníci lépe poznat sebe, partnera a především svůj partnerský vztah. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání.  První víkend je 6.–8. října 2017. Další termíny víkendů jsou od pátku: 3.11. l 24.11. l 15.12. l 12.1. l 21.2.

 

 

Nabízíme ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ, které je určeno všem, kteří řeší především vztahové či výchovné problémy, soulad rodiny a práce, mezigenerační vztahy apod. V případě potřeby rozhovoru je nutné se objednat, dle potřeby zajistíme i hlídání dětí. Poradce bude vaším  „průvodcem” při hledání možných řešení. Zároveň vám může zprostředkovat další odborné služby, včetně dalšího poradenství či terapie.

 

Kontakt:  Mgr. Jitka Havlíčková, tel:731 626 126, cprprostejov@ado.cz

Benefiční koncert pro varhany v kostele Povýšení sv. Kříže – 1.10.

Zveme všechny na benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na restaurování varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
Uskuteční se v sobotu 1. 10. 2017 14:00 v kostele Povýšení svatého Kříže na Filipcově náměstí v Prostějově.
Zazní hudební díla od baroka po současnost.
Účinkují: Marian Jurečka, ministr zemědělství a jeho hosté.
Vstupné dobrovolné

Den otevřených dveří Charity Prostějov – 26.9.

Srdečně Vás zveme dne 26. 9. 2017 na Den otevřených dveří Charity Prostějov, který bude zahájen v 8.00 hod. mší svatou v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově.
Od 9.30 hod. Vás čeká na Domově Daliborka (Daliborka 10, Prostějov) a v přilehlé zahradě prezentace služeb, bohatý doprovodný program včetně ukázky výrobků našich klientů a drobné pohoštění.
V 13.00 hod. bude slavnostní předání sociálního automobilu od firmy Kompakt spol. s r.o. naší pečovatelské službě.
Od 16.00 hod. následuje hudební recitál p. Tomáše Zedka s hity našich největších autorů a zpěváků.

Brigády na faře – 7., 14. a 28.10.

Celodenní brigády na rekonstrukci fary sv. Petra a Pavla se konají v soboty 7., 14. a 28. října 9:00-16:00.
Vítán je každý – buď na celý plánovaný čas nebo na libovolnou část.

Úterní brigády na faře v září a říjnu

Každé úterý se budou v měsících září a říjen konat od 14:00 do 18:00 brigády na rekonstrukci fary sv. Petra a Pavla.
Vítán je každý – buď na celý plánovaný čas nebo na libovolnou část.

Přednáška „Keltové na Prostějovsku” – 20.9.

Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov
Vás srdečně zve na přednášku, kterou prosloví Mgr. Hana Čižmářová, archeoložka z Muzea Prostějova
„Keltové na Prostějovsku”
Přednáška je zaměřená zejména na objev velkého významu, tj. obchodního a výrobního centra v dnešních Němčicích nad Hanou.
Opět se sejdeme v budově Cyrilometodějského gymnázia na Komenského ul. 17 v Prostějově ve středu 20. září 2017 v 17.30 hod.
Setkání se koná za finanční podpory statutárního města Prostějova.
Výbor regionální pobočky srdečně zve Vás i Vaše přátele.
PaedDr. Karel Kotyza, předseda regionu

Setkání modlitebních společenství – 23.9.

Zveme Vás 23. září 2017 na SMS (SETKÁNÍ MODLITEBNÍCH SPOLEČENSTVÍ)
Místo setkání SMS: PROSTĚJOV kostel Povýšení sv. Kříže
Téma setkání: Žít vyvážený život, žít identitu Božího dítěte
Program setkání:
13:00 – přivítání, úvodní chvály
13:15 – přednáška – 1. část
14:30 – přestávka
15:00 – přednáška – 2. část
16:15 – prostor pro dotazy a diskuzi
16:45 – přestávka
17:30 – adorace
18:00 – mše svatá
19:15 – přestávka
19:30 – chvály + přímluvná modlitba
21:00 – konec
Host setkání: Martindom – společenství při Dómu sv. Martina (Bratislava)

Program bohoslužeb v kostele Povýšení svatého Kříže na prostějovské hody 2017

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KOSTELE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE NA PROSTĚJOVSKÉ HODY

ČTVRTEK 14. 9. – SLAVNOST POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE – TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE A ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

–          8:00 mše svatá

–          po mši svaté křížová cesta s texty P. Karla Dostála-Lutinova

–          po křížové cestě do 16.00 adorace Nejsvětější svátosti

–          18:00 mše svatá – městská pouť, celebruje Mons. Vojtěch Šíma – doprovází schola Dejme toMu

SOBOTA 16.9. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

–          8:00 mše svatá

NEDĚLE 17.9. – HODY

–          7:30 mše svatá – celebruje P. Aleš Vrzala

–          9:00 mše svatá – celebruje P. Kamil Obr

–          10:30 mše svatá – celebruje P. Kamil Obr

–          16:30 adorace a svátostné požehnání

–          17:00 koncert scholy Dejme toMu pro širokou veřejnost

V sobotu 16.9. a v neděli 17.9. bude kromě časů bohoslužeb přístupný kostel Povýšení svatého Kříže včetně možnosti prohlídky s průvodcem.

CMG FEST – 25 let pomáháme růst – 15.9.

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově a Spolek přátel CMG Vás zvou na: CMG FEST – 25 let pomáháme růst – oslava 25 let od založení školy. V pátek 15.září 2017 bude v 10:00 mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže, kterou bude sloužit Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze a od 12.00 do 16.00 na náměstí TGM v Prostějově (u muzea) se v komponovaném pořadu můžete těšit na vystoupení školního sboru, školní kapely, scholy, členů historického šermu, divadelních souborů a další.
Pro děti budou připraveny atraktivní úkoly a ukázky činnosti školy.

Rozpis zpívání scholy a sboru v nadcházejícím roce