Vše potřebné, co potřebujete vědět, najdete vždy v Nedělníku!

Slavnostní mše svatá – 24.5.

V pátek 24.5. 2019 v kostele sv. Petra a Pavla bratři salesiáni zvou na Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů (PMPK).
Slavnostní mši svatou v 18.30 bude předsedat otec arcibiskup Jan Graubner. Koncelebrovat bude provinciál Petr Vaculík spolu s bratry salesiány. Mše svatá bude sloužena na poděkování všem dobrodincům při rekonstrukci Petrské fary-Trefy.
V 17.45 začneme modlitbou růžence, během mše svaté bude požehnána socha Panny Marie z rodiště Dona Boska.
Po mši svaté bude krátké promítání fotek z rekonstrukce fary a poté se přesuneme na faru, kde otec arcibiskup ji požehná, s provinciálem Petrem Vaculíkem zasadí strom PMPK a bude následovat krátké setkání a občerstvení.
Všichni jsou srdečně zváni.

 

20.5. bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla není

V pondělí 20.5.2019 není večer v 18:30 v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá.
Otec Pavel Čáp je na provinciální kapitule salesiánů. Využijte možnosti mše svaté v kostele Povýšení sv. Kříže.

Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého 16.května

Ve čtvrtek 16.5. v 18.30 bude v kostele “u Milosrdných” slavnost sv. Jana Nepomuckého. Všichni jsou srdečně zváni.

Benefiční koncert – 25.5.

V sobotu 25.5.2019 se od 18:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově uskuteční již 5. benefiční koncert na záchranu varhan v tomto kostele. Za varhany tentokrát usedne Daniel Knut Pernet.

Na programu bude:

1. Dietrich Buxtehude (1637-1707) Preludium E-dur BuxWV 141
2. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) Sonata a-moll
3. Niels Wilhelm Gade (1817-1890) Moderato F-dur
4. Marco Enrico Bossi (1861-1925) Allegretto, op. 92/3
5. Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) Fanfare
6. Gordon Young (1919-1998) Prelude in classic style

Více informací o projektu restaurování varhan najde na webových stránkách varhanymilosrdni.cz.

Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 17.5.

 

Spolčo VIP, tedy celým názvem: Věřící I v Pátek. Budeme se scházet vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na faře u Povýšení sv. Kříže. Od 18 hodin bude možnost účastnit se obvyklé mše svaté ve farnosti, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na faře. Oproti Crossně se hlouběji zaměříme na dané téma a jeho praktické vyústění.

Odkaz na akci na facebooku zde.

Prohlídka petrské fary 1. a 8.5.

Po skončení mše svaté v 18:30 ve středu 1. a 8.5. bude možné si prohlédnout aktuální stav petrské fary.

2.5. Den otevřených dveří na MŠ při CMG

Ve čtvrtek 2.5. 2019 se koná v mateřské škole při CMG v Prostějově od 9:30 do 15:30 “Den otevřených dveří”. Návštěvníky čeká prohlídka vnitřních a venkovních prostor, seznámení se zaměstnanci školky a možnost individuálního rozhovoru s vedoucí učitelkou MŠ.

VI. pěší pouť 8.5. z Kralic na Hané do Dubu nad Moravou

Již šestým rokem, na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se koná pěší pouť z Kralic na Hané přes Hrdibořice a Svárov do Dubu nad Moravou.

Na úvod bude v 8:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích na Hané požehnání poutníkům. MŠE SVATÁ bude v 12:00 v chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Zveme lidi všech věkových kategorií, kteří devítikilometrovou, nenáročnou trasu zvládnou ujít.
Více informací včetně mapy trasy najdete na www.farnostkralice.cz po kliknutí na AKCE nebo na facebooku.

První sv. přijímání

Kdo z rodičů chce přihlásit své dítě na přípravu k prvnímu sv. přijímání, ať to udělá v sakristii kostela nebo u otce Pavla Čápa. První sv. přijímání bude v neděli 16. června v 9.00.

Slavnostní otevření a požehnání prostor na CMG

V úterý 23. dubna 2019 ve 13:45 požehná otec arcibiskup Jan Graubner nově zrekonstruované prostory CMG v Prostějově. Slavnosti předchází mše svatá od 12:30 v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. K prohlídce školy je zvána i široká veřejnost.