Vše potřebné, co potřebujete vědět, najdete vždy v Nedělníku!

Pozvánka na 5. ples farnosti Povýšení sv. Kříže

Srdečně zveme na 5.farní ples, který se bude konat v pátek 21.2.2020 od 20.00 v Domě služeb na Olomoucké ulici v Prostějově a ukončen bude tradičně ranní mší svatou ve farním kostele.
Jako již tradičně se můžete těšit na farní kapelu, občerstvení, tombolu a možná i nějaké překvapení. Vstupenky v ceně 150 Kč si můžete koupit ve farní kanceláři u vstupu do farní budovy případně pomocí emailu paty.farni.ples@seznam.cz.
Když budete moci přispět darem do tomboly či finančními prostředky, je možné je předat organizátorům nebo přinést do farní kanceláře.
Letošní výtěžek plesu bude věnován na vytápění kostelních lavic.

Na Vaši účast na plese se těší
farář P. Aleš Vrzala a pořadatelé

 

Úklid vánoční výzdoby a setkání úklidových skupinek

V sobotu dne 25.1. 2020 po ranní mši svaté (asi od 7:15) proběhne úklid vánoční výzdoby v kostele. Prosíme všechny o pomoc.

Hned po úklidu kostela (předpoklad kolem 9 hod.) jsou zváni všichni současní členové úklidových skupinek na faru na krátké posezení se “svačinkou”. Zveme i všechny další, kteří by se mohli a chtěli zapojit do pravidelného úklidu kostela. Bude to příležitost poděkovat za dosavadní práci pro farnost a domluvit se na další spolupráci.

Pozvánka na XVII. farní ples v Pivíně

V sobotu 25. 1. 2020 od 19.30 v kulturním domě v Pivíně se uskuteční již 17. farní ples. I letos  bude k tanci i poslechu hrát cimbálová muzika Vinár.
Srdečně zvou farníci z Pivína, Dobromilic, Klenovic na Hané, Vřesovic a Výšovic!

Výtěžek z koncertu Ministrantské scholy

V neděli 5.1.2020 v kostele sv.Petra a Pavla se uskutečnil Vánoční benefiční koncert k opravě Petrské fary. Hrála a zpívala Ministrantská schola.
Na dobrovolném vstupném se vybralo 14 014,-Kč a jak bylo předem avizováno, byla celá částka věnována na TREFU.
Všem Pán Bůh zaplať.

Scholička

Všem dětem od 6 let, které rády zpívají, nabízíme možnost zapojit se jednou měsíčně do nedělní mše svaté svým zpěvem ve scholičce.
Zkoušky na mši jsou jednou či dvakrát za měsíc většinou v sobotu odpoledne.
Kromě nácviku písniček zbyde často i chvíle na nějakou hru či jinou aktivitu.

Nedělní mši děti doprovází společně se scholou Dejme toMu (děti zpívají 2 – 3 písničky, případně některou společně s Dejme toMu).
Další mše budou 2.2. a 1.3.2020. Zkoušky budou v neděli 19.1. a v pátek 31.1. od 16:30 na faře.
Rádi přivítáme další zpěváčky. Stačí kontaktovat osobně či emailem Jakuba Faltýnka (jakub.faltynek@outlook.com) nebo Janu Svobodovou (janyfa@seznam.cz).

Spolčo VIP – společenství mládeže v pátek 17.1.

 

Spolčo VIP (Věřící I v Pátek) se schází vždy třetí pátek v měsíci v Prostějově na CMG. Od 18 hodin bude možnost účastnit se obvyklé mše svaté ve farnosti Povýšení sv. Kříže s úmyslem za mládež prostějovského děkanátu, poté od 19 do 20 hodin proběhne spolčo na gymnáziu. Po spolču je možné zůstat s účastníky na posezení u kávy či čaje. Oproti Crossně se hlouběji zaměříme na dané téma a jeho praktické vyústění do života.

 

VII. hudební ohlédnutí za vánoční dobou

Pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov spolu se svými hosty – brněnským katedrálním sborem Magnificat se sólisty a katedrálním orchestrem si dovolují pozvat příznivce hudby a sborového zpěvu na tradiční, tentokrát již VII. hudební ohlédnutí za vánoční dobou, které se bude konat v sobotu 11. ledna 2020 v 17 hodin v kostele Povýšení Svatého Kříže v Prostějově.
Na programu budou oblíbené skladby našeho sboru a známá vánoční mše Jakuba Jana Ryby „Hej, Mistře“ pro sóla, sbor a orchestr za řízení Mgr. Petra Kolaře.
Výtěžek koncertu bude věnován na pokrytí režie koncertu a opravu kostela.
Na setkání se těší členové Scholy Cantorum Prostějov

 

Benefiční vánoční koncert – 12.1.

Koncert se uskuteční v neděli 12. ledna v 16.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého (“u milosrdných”).
Přijďte si ještě na závěr vánoční doby poslechnout a zazpívat koledy s pěveckým sborem VLASTIMILA.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan v tomto kostele.
Více informací o na webových stránkách projektu Restaurování varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého.

 

Tříkrálový ples v Otaslavicích 11.1.

Farníci Otaslavic, Brodku u Prostějova a Želče si Vás dovolují pozvat na TŘÍKRÁLOVÝ PLES. Uskuteční se v sokolovně v Otaslavicích v sobotu 11.1.2020 se začátkem v 20 hodin. Vstupné 100 Kč. K tanci a poslechu hraje hudební skupina NOVIOS.

 

 

Kalendář na rok 2020

V sakristii jsou k dispozici stolní kalendáře na rok 2020 s texty P.Martina Holíka.
Kalendář obsahuje:
– katolické kalendárium
– barevné fotografiemi na každý týden
– informace nakladatelství Cesta, RADIA PROGLAS a TELEVIZE NOE, Katolického týdeníku, časopisu Duha, časopisu Tarsicius, časopisu IN!, webu Signály, časopisu Immaculata a Tiskového střediska ČBK
– uvedeny texty evangelia na každý den
– přehled prázdnin a volných dní
– přehled týdnů žaltáře
Cena je 60 Kč.