Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Pokud objevíte na stránkách něco nefunkčního, budete-li mít dotaz, popř. byste rádi něco zaktualizovali či přidali, kontaktujte (buďto v kostele, nebo na mailu) Davida Indru.

RSS Slovo pro každý den

  • Krásným tě činí to, co děláš
    „… nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.“     1. Petrova 3:4 Princezna Diana byla považována za jednu z nejkrásnějších žen světa. Přesto se jí to, co viděla v zrcadle, nelíbilo. Dovedlo ji to až k poruše příjmu potravy. Ta nemoc se jmenuje bulimie a je způsobena sebepohrdáním. „Kult […]
  • Bůh ti chce požehnat ve finanční oblasti
    „Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří…“        2. Korintským 9:11 Pokud dáváš, aby se naplnila slova modlitby Páně: „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6:10), Bůh zajistí, že budeš mít všechno, co potřebuješ, ve chvíli, kdy to budeš potřebovat. To jsou Boží záruky, které by měly rozptýlit tvé […]